Covid-19 (coronavirus)

Viktigt att läsa, lyssna och följa de rekommendationer som folkhälsomyndigheten gett ut, stanna hemma om du är sjuk med snuva, hosta eller feber också vid lindriga symtom.