Om oss

Om Skogsfrönas Förskola

Välkommen till Skogsfrönas förskola - en plats där ditt barn kan växa och utvecklas i en trygg och naturnära miljö.
Skogsfrönas förskola är belägen i Marmaverken. Med skogen som granne och utan stora trafikerade vägar ligger förskolan i en mycket lugn och fridfull miljö. Förskolan erbjuder plats för alla barn mellan 1-5 år, upp till 36 barn uppdelade på två avdelningar.
Skogsfrönas förskola AB är belägen i Marmaverken och bedrivs i privat regi i form av ett aktiebolag. Skogsfröna öppnade år 2008.

Förskolan har en stor härlig gård som inspirerar till mycket lek och rörelse, både i backar, på stenar/stubbar, gräs och i sandlådan. Våra avdelningar heter Stacken där de yngre går och Lyan där de äldre barnen går. Skogsfrönas förskola arbetar efter I Ur och Skurs pedagogik och bedriver en stor del av verksamheten utomhus.

Maten lagas från grunden och måltiderna ses som viktiga stunder då alla sitter ner och äter och samtalar tillsammans vid borden. Förskolan står för blöjkostnaden.

Våra avdelningar

Vi har följande avdelningar: AVD stacken 1-3 år & AVD Lyan 3-5 år.
Förskolan arbetar efter I Ur och Skurs pedagogik och bedriver friluftsskolan knopp, knytte och mulle.

Skogsknopp

Korta ben på upptäcksfärd (1-2 år)
Här är korta ben en fördel, för då är du närmare alla kottar och roliga myror - och mossan är mjuk om du trillar!
Målen uppnår vi genom att:
⦁  Lära känna naturen, leka och ha roligt tillsammans med andra barn och sin vuxen
⦁ Uppleva och upptäcka i sin egen takt
⦁ Utforska naturen med hela kroppen och alla sinnen
⦁ Få vana att vara ute i naturen under flera av årets tider

Skogsknytte

Skogsknytteåldern 3-5 år når vi friluftsakademins mål genom att:

⦁ Ha roligt tillsammans i naturen
⦁ Lära oss vara aktsamma om det som lever
⦁ Vidga våra begrepp genom upplevelser i naturen
⦁ Få vana att röra oss i naturen

Skogsmulle

I skogsmulleåldern 4-6 år når vi friluftsakademins mål genom att:

⦁ Leka tillsammans i naturen. Lära oss vara rädda om naturen - allemansrätten
⦁ Uppleva livet i naturen
⦁ Vara ute i alla väder

I Ur och Skurs mål med Läroplanen som grund

Utbildningen ska ge varje barn:  
⦁ förutsättningar att utveckla intresse för och kunskaper om naturen samt utvecklar en naturkänsla.
⦁ förutsättningar att utveckla kunskap om en hållbar livsstil.
⦁ förutsättningar att utveckla kunskap om och praktiskt handlande efter allemansrätten.
⦁ stöd och stimulans i hela sin utveckling genom vistelse i naturen.
⦁ möjlighet till rörelse och gemenskap på ett lustfyllt sätt i naturen.
⦁ förutsättningar att utveckla grunden till ett livslångt intresse för friluftsliv.