Personal

Förskola med lugn och fridfull miljö.

Vi som jobbar här

Vår trevliga personal har bred kompetens och erfarenhet.
Hos oss är ditt barn i goda och trygga händer.

Sandra Enberg

Rektor Huvudman

avd Stacken

Camilla Gauffin Eriksson

Barnskötare Huvudman

avd Stacken

Britt -Inger Bodin

Barnskötare

avd Stacken

Margaretha Eriksson

Resurs i barngrupp

avd 4

Ingela Blom

Förskollärare

avd Lyan

Karin Essell

Barnskötare

avd Lyan

Åsa Larsson

Resurs i Barngrupp

avd Lyan

Lena Berg

Kokerska

Emma Enberg

Assistent

Förskolans Verksamhetsplan

Inledning

Vi strävar efter att erbjuda en god kvalité i alla led. Skogsfröna vill ge barnen en bra inställning till naturen. Om barnen tidigt får förmånen att vara ute mycket, lär de sig också hur de ska uppträda i och emot naturen. Vi hoppas att barnen ska finna naturen/skogen som en rekreationsplats. Genom att vi vuxna tar ansvar och är goda förebilder ger vi barnen de verktyg och kunskaper som behövs för att skapa en bättre miljö.

Organisation och Presentation av förskolan
Skogsfrönas förskola drivs i privat regi i form av ett Aktiebolag fr.o.m. 160801. Det ligger på stiftelsen i Marmaverken.

 
Med skogen som granne och utan stora trafikerade vägar ligger förskolan i en mycket lugn och fridfull miljö.
Förskolan har en härlig gård som inspirerar till mycket lek och rörelse, denna utnyttjas dagligen.
Vi är en förskola med två avdelningar, på Stacken går de yngre barnen och på Lyan går de äldre barnen.
Huvudman och arbetsgivare: Camilla (ordförande), Sandra (styrelseledamot), Ann-Marie (styrelsesuppleant).

Rektor: Sandra.


Anställda pedagoger: Åsa, Karin, Ingela, Britt-Inger, Margaretha. Emma assisent.
Vi är sju stycken pedagoger som arbetar i barngruppen på 36 stycken barn och Lena kokerska som lagar maten och ansvarar för köket.

Verksamhetsidé

Vi arbetar efter Friluftsfrämjandets pedagogik I Ur och Skur barnverksamhet genom friluftsliv i förskolan, där grunden bygger på övertygelsen att barns behov av kunskap, rörelse och gemenskap tillfredsställs genom lustfyllt upplevelsebaserat lärande. Genom att vistas i naturen året runt får barnen naturkänsla, motion, rörelse och gemenskap utan presentationer i tävlingsform. Det du upplever som liten har betydelse för resten av ditt liv.
Pedagogerna arbetar nära barnen och vi lär tillsammans. Vi tar vara på vår härliga utemiljö.
Vi har ett öppet och familjärt klimat där vi blandar samman lärande och lek till en helhet. Barnen ges det stöd som behövs för att lösa eventuella problem. Pedagogerna är medvetna och arbetar aktivt med jämställdhet och sin egen roll för att förändra.

Vår verksamhetsplanering utgår ifrån Lpfö 18 och när vi lämnar barn vidare till förskoleklass önskar vi lämna barn med bra självförtroende, hög självkänsla som vet vad en bra kompis är.

För att orka med en hel dag på förskolan anser vi även att maten är viktig. Här på förskolan lagas maten från grunden av vår kokerska, som även anpassar maten efter särskilda behov. Måltiderna är viktiga stunder på dagen då vi alla sitter ner och äter och samtalar tillsammans vid våra bord.