Om oss

Här på Skogsfröna AB arbetar vi efter Friluftsfrämjandets pedagogik ”I Ur och Skur”.

Grundidén i ”I Ur och Skur” pedagogiken är att barns behov av kunskap, rörelse och gemenskap tillfredsställs genom vistelse i naturen. De övar sina sinnen genom att smaka, lukta, känna, titta, lyssna och jämföra sådant som finns runt omkring dem i skogen och vid sjön.

Mysig gård med skogen som granne…

I Ur och Skur är friluftsfrämjandets friluftsverksamhet på heltid. Vi vill ge barnen naturupplevelser i grupp. Som vuxen ska man vara med som en medupptäckare, medundersökare, medupplevare och medagerande. Genom att barnen vistas regelbundet i naturen och har roligt kan vi väcka en naturkänsla hos dem som sedan leder till kunskap, som i sin tur leder till miljömedvetenhet när barnet växer upp.
Vi arbetar efter friluftsfrämjandets pedagogik I Ur och Skur, med friluftsskolorna där barnen delas in efter ålder i knopp (för de minsta), knytte, mulle (för de äldsta), lagge (skidor) och skrinna (skridskor).

Vi har en stuga som vi tagit över från friluftsfrämjandet som ligger uppe på Hiboberget, där bedriver vi vår mulleverksamhet.

Leken är en av barnens viktigaste aktiviteter, skogen inbjuder till oändliga möjligheter, framförallt för den egna fantasileken. Barn som tidigt får leka i skog och mark har stora möjligheter att utveckla sin lek efter sina behov. Förskolan arbetar efter Lpfö-18 (Läroplan för förskolan). Barnen som går här är mellan ett och fem år. Vi följer kommunens riktlinjer för öppettider som är 6:30-18:30.

Vi ser utemiljön som ett pedagogiskt rum med oändliga möjligheter för barn att utvecklas i. Med skogen som granne, gångavstånd till sjö och strand, båthamn och på vintern isbana och pulkbacke bakom knuten kommer en stor del av verksamheten att bedrivas utomhus. Vilket vi ser att barnen verkligen uppskattar.